Säker Butik

saker_butik
Kvalitetssäkrad försäljning och service – motorsåg och röjmotorsåg

Vi har sedan 2011 ”kvalitetssäkrat” vår verksamhet enligt Säker Butiks kravlista och kan därmed kalla oss för ”Säker Butik”.

Parrtille Skog och Trädgård och Säker Skog har som gemensamt mål att förbättra arbetsmiljön vid självverksamt skogsarbete genom att bl.a. öka användningen av säkerhetsutrustning, öka kunskapen och användningen av säkra och effektiva arbetsmetoder, öka säkerhetsmedvetande och därigenom minska olyckstalen.
Läs mer på säker skogs hemsida

Comments are closed.